Metafiziksel olarak ne demek

i. doğaötesi bir özelliği bulunan, duyularla kavranamaz olan. ii. duyularla kavranamayan varlıkları konu edinen felsefe. iii. akıl ve sezgiyle sağlanan bilgiyi  

Kişiselcilik (Personalizm) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi. Bir edebi akım olarak kişiselcilik (personalizm), soyut düşüncülükle özdekçiliğin karşısına tinsel gerçekliği, sözü geçen iki bakış açısının da parçalara böldüğü birliği yeniden yaratacak sürekli çabayı koyar. Kişiselcilik, Descartes’ın

xenophilic ne demek? xenophilic nedir? xenophilic sözlük anlamı ve xenophilic hakkında bilgi kaynağı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve birçok dilde anlamı. xenophilic TDK sözlük.

metafizik yani fizik ötesi insan beyninin havsalasısının somut olarak belirliyemediği hususları soyutlaştırarak insanın kabuletmesi demektir.insan bir kavram  Etimoloji ve Tarihçe Metafizik terimini ilk olarak Aristo'nun eserlerini kendine göre Bu geleneksel ve felsefi anlamda birine metafizikçi demek, onun her şeyin  Metafizik Nedir? Kendinizi bir düşünce Modalite (Yöntem). Modalite; ihtiyaçlar, olasılıklar ve imkansızlıklar dahil olmak üzere metafiziksel ifadelerle ilgilenir. Maddeden, materyalden öte, soyut ve zihinsel olan. Ötelerden haber veren, metafizik ürpertilere vesile olan yazılar, şiirler, menkıbeler ve kelam-ı kibarlar da fakiri  30 Oca 2020 Ontoloji Nedir? Felsefi anlamda var olan her şeyi kapsayan varlık felsefesidir. Bu var olan şey bir ağaç olabileceği gibi düşünme ile ilgili sezgisel 

metaphysically ne demek? metaphysically nedir ... metaphysically ne demek? metaphysically nedir? metaphysically sözlük anlamı ve metaphysically hakkında bilgi kaynağı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve … metaphysical - Sesli Sözlük John Donne was the leading Metaphysical poet; others include George Herbert, Henry Vaughan, Andrew Marvell, and Abraham Cowley metaphysical poets group of 17th-century English poets who mixed rationalism and emotion in their poetry metaphysical question question that is entirely theoretical, abstract question metaphysically In a metaphysical manner Aksiyoloji nedir ne demek Aksiyoloji hakkında bilgiler Aksiyoloji. Bu sayfada Aksiyoloji nedir Aksiyoloji ne demek Aksiyoloji ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Aksiyoloji anlamı tanımı açılımı Aksiyoloji hakkında bilgiler resimleri Aksiyoloji sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz. Apriori nedir ne demek Apriori hakkında bilgiler

Metafizik - Türkçe Bilgi Metafizik, geleneksel olarak, görünen-görünmeyen tüm gerçekliğin esas mahiyetini anlamaya çalışan felsefi bir alandır. Metafizikçi, ilahi, insani veya başka ne türlü olursa olsun, her şeye uygulanabilecek en temel, esas itibariyle en basit ve her şeyi kapsayan bir tanımlama peşindedir. Postmodernizm nedir ne değildir, Postmodernizm ne demek ... Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir. Teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan İDEA / DOĞA FELSEFESİ VE BİLİM FELSEFESİ

Filozof tam olarak ne demek istiyorsa onu açıklamaya çalışmalı, retorikten ve lüzumsuz süslemelerden kaçınmalıdır. İlla da kıvrak zekânın, yer yer ara faslının dışlanmasını gerektirmez bu; ama filozof ilişki içinde olduğu problemden daha fazla öne çıkıyorsa, bir tür soğuk, açık ve tanınır bir sesle konuşuyor

metaphysical - Sesli Sözlük John Donne was the leading Metaphysical poet; others include George Herbert, Henry Vaughan, Andrew Marvell, and Abraham Cowley metaphysical poets group of 17th-century English poets who mixed rationalism and emotion in their poetry metaphysical question question that is entirely theoretical, abstract question metaphysically In a metaphysical manner Aksiyoloji nedir ne demek Aksiyoloji hakkında bilgiler Aksiyoloji. Bu sayfada Aksiyoloji nedir Aksiyoloji ne demek Aksiyoloji ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Aksiyoloji anlamı tanımı açılımı Aksiyoloji hakkında bilgiler resimleri Aksiyoloji sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz. Apriori nedir ne demek Apriori hakkında bilgiler Apriori. Bu sayfada Apriori nedir Apriori ne demek Apriori ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Apriori anlamı tanımı açılımı Apriori hakkında bilgiler resimleri Apriori sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.


27 Şub 2017 Metafizik karşıtlığı, Çevre düşünürlerinin temel ortak noktası olarak kabul bilimin ve felsefenin gelişimine sırtını dönmek demektir; ama daha 

9 Tem 2014 Yaşam Duygularının İfadesi Olarak Metafizik Metafizikçi aşağı yukarı şöyle yanıtlar: " x y'nin ilkesidir" demek, " y x'den gelir", " y'nin varlığı x'in 

Her ne kadar kozmoloji sözcüğü nispeten yakın zamanlı bir sözcük olsa da evren; tarih boyunca bilim, felsefe, ezoterizm ve din gibi farklı disiplinler tarafından araştırma konusu olmuştur. Kozmoloji ise bir sözcük olarak ilk kez 1730 yılında Christian Wolff'un Cosmologia Generalis isimli eserinde kullanılmıştır.

Leave a Reply